BIM – Building Information Modeling
Een handboek voor de bouw in België


LAUNCH EVENT • 20 OKTOBER 2015 • 16u • TOUR & TAXIS • BRUSSEL

BIM (het Bouw Informatie Model) leidt een technologische revolutie in van bij het ontwerp, de bouw tot zelfs het beheer van zowel gebouwen als infrastructuurwerken. BIM maakt het mogelijk, door het beheer van informatie, de bouwwerken op een meer betrouwbare, snellere en meer economische manier te ontwerpen, te bouwen en uit te baten.

BIM vormt een centraal model waar op een samenhangende manier, alle nuttige informatie inzake de werken gedurende hun levenscyclus geregistreerd wordt. BIM laat tevens toe om de risico’s voor alle partners in de bouwketen te voorzien en te verminderen.

BIM is een ideaal hulpmiddel om op een efficiënte en duurzame wijze te bouwen en de kosten gedurende de hele levenscyclus te beheersen. BIM bevordert samenwerking tussen ontwerpers, aannemers en andere betrokken actoren.

De realisatie van deze droom wordt slechts mogelijk wanneer vooraf duidelijke afspraken en samenwerkingsregels zijn bepaald die nageleefd worden door alle actoren. VBA, G30, ORI, de controleorganismen en IFMA hebben daarvoor een handboek met goede praktijken voor de bouwsector in België opgemaakt.

TOT WIE RICHT DIT COLLOQUIUM ZICH?
Tot de overheids- en privé-opdrachtgevers, architecten, advies- en ingenieursbureaus, bouwondernemingen, controleorganismen, facility managers, universiteiten, leveranciers van software en diensten,… en tot allen die meer wensen te vernemen over BIM. Door middel van praktijkvoorbeelden wordt een inzicht gegeven in het nut van een BIM-project en de succesfactoren.

KLIK HIER OM U IN TE SCHRIJVEN

PROGRAMMA

16:00
Onthaal
16:30
Inleiding
Didier Cartage (ADEB-VBA)
16:35
Voorstelling van het handboek
François Denis (ULB-VUB)
16:50
Lessons learned
Hans Hendriks (deBIMspecialist)
17:05
Case study: OCMW van Bellegem
Claude Labeeuw (B2AI)
17:20
Case study: Andermatt Radisson Blu Hotel
Thomas Vandenbergh (BESIX)
17:35
Rondvraag: VBA – G30 – ORI – IFMA – SECO – bouwheer
17:55
What’s next?
18:05
Aperitief en walking dinner

Praktische informatie

  • Inschrijving: KLIK HIER
  • Deelnamekosten: 90 €
  • Plaats: Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C, 1000 Brussel
    Een toegangsplan wordt gestuurd bij de inschrijvingsbevestiging. Parking op aanvraag.
  • Talen: de uiteenzettingen gebeuren in het Nederlands en in het Frans.
  • Bijkomende informatie? Christine Stevens: 02/771.00.44 of christine.stevens@adeb-vba.be

Met de steun van: